CmK

Cultuureducatie met Kwaliteit

De Rijksoverheid wil dat cultuureducatie een vast onderdeel wordt van het lesprogramma. Het Rijk stelt hier, samen met andere overheden, financiële middelen voor beschikbaar via het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK).

Het ministerie van OCW is initiatiefnemer en opdrachtgever van het programma, Cultuur Oost is de penvoerder van deze subsidieregeling.

Alle basisscholen in de gemeenten Wijchen en Beuningen nemen deel aan dit programma!
Het Cultuurknooppunt begeleidt scholen in dit traject en biedt de juiste handvatten om cultuureducatie kwalitatief te versterken.

Cultuur Oost CMK logo square zwart RGB