echo sprintf( '
Orkesten zijn alleen beschikbaar voor ingelogde leerkrachten.
', wp_login_url() );